• Více než tisíc instalací pro obecní a městské úřady celé ČR
 • Magistrát hl. města Prahy
 • Multilicence pro všechny bývalé okresní úřady celé ČR
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Multilicenčně pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Multilicenčně pro organizace správy a údržby silnic celé ČR
 • Agentura ochrany přírody a krajiny
 • Správa národního parku Šumava
 • Krajské úřady
 • Bytová družstva, zemědělská družstva
 • Univerzity
 • Správy národních parků