„Zpracování a doživotní aktualizace analytického členění parcel“

V rámci této nabídky získáte Zpracování a doživotní aktualizaci analytického členění parcel po dobu provádění aktualizací zcela zdarma.

Běžná cena tohoto členění činí 2800,- Kč+DPH.